Berekening sociale bijdrage

    1. Geef je startjaar in, het jaar of het kwartaal waarvoor je de verschuldigde bijdragen wenst te berekenen en of je je activiteit in hoofdberoep of bijberoep uitoefent.

    2. Klik op ‘Volgende stap’ en geef je inkomen in.

De berekeningsmodule sociale bijdragen geeft je onmiddellijk het antwoord.

Ben je startende zelfstandige (nieuwe onderneming) en wil je weten welke bijdragen je tijdens je beginperiode moet betalen, raadpleeg dan de tabellen.