Wet continuïteit ondernemingen wordt vaak niet tijdig gebruikt

Twee derde van de ondernemingen die op de wet beroep doen gaan failliet
vrijdag 15 juni 2012

Printervriendelijke versie

De Wet op de Continuïteit van Ondernemingen (WCO) biedt bedrijven in moeilijkheden bescherming tegen schuldeisers.  Het is de bedoeling dat bedrijven op die manier aan een herstelplan kunnen werken dat vervolgens door de rechtbank geofficialiseerd kan worden.  Maar deze doelstelling wordt volgens UNIZO onvoldoende gehaald.  Volgens UNIZO gaat 70% van de bedrijven die beroep doen op de WCO alsnog failliet.  Het onderzoeksbureau Graydon, waarop UNIZO een beroep deed, vreest dat uiteindelijk tot 90 % van de bedrijven die beroep doet op de WCO failliet zal gaan.  UNIZO blijft wel achter WCO staan, maar vraagt aanpassingen.

De WCO bestaat sinds 2009 en vervangt het gerechtelijk akkoord. Hoewel de WCO een verbetering is ten opzichte van het gerechtelijk akkoord, is het positieve effect te klein.  Het gerechtelijk akkoord was immers een weinig toegankelijke procedure, die bijna exclusief als stervensbegeleiding gebruikt werd.

Het belangrijkste probleem is dat de WCO meestal te laat wordt aangevraagd.  Daarnaast is UNIZO van mening dat de WCO te vaak gebruikt wordt om gemakkelijk schuldeisers te ontlopen, terwijl de rechter niet kan nagaan of op de ondernemer te goeder trouw is.  Door documenten bij de aanvraag te laten toevoegen (bv. verwachte kasplanning, een boekhoudkundige staat, enz.) kan de rechter de motivatie van de ondernemer beter beoordelen.  Ook vraagt UNIZO opnieuw dat aan de bekendheid van de wet gewerkt wordt.  Dit kan samen met het Cap-netwerk, een kenniscentrum omtrent Continuïteit, Assistentie en Preventie voor ondernemers.  Het Cap-netwerk is bereikbaar via zijn website www.wco.be.

Op de website van UNIZO kunt u alle beleidsaanbevelingen (word-document) omtrent de WCO raadplegen.  Ervaart u problemen als ondernemer of kent u een ondernemer in moeilijkheden, dan kunt u bij Tussenstap terecht.  Tussenstap biedt advies en begeleiding aan ondernemers in moeilijkheden.

Bent u aangesloten bij Zenito en ervaart u moeilijkheden om uw sociale zekerheidsbijdragen te betalen, neem dan contact op met Zenito.  Zenito zoekt samen met u naar de best mogelijke oplossing.

Auteur: Bertel Cousaert
Bron: UNIZO

 

Zenito - wie is jouw klantverantwoordelijke ?

Schrijf je in op de Zenito nieuwsbrief

Voor elke ondernemer die op de hoogte wil zijn van het belangrijkste nieuws.

Inschrijven