Overzicht inhoud getagd met "toegelaten activiteit"

Sociaal statuut voor de zelfstandige in bijberoep

Gepensioneerde in toegelaten activiteit, zelfstandige in hoofdberoep met gelijkstelling met bijberoep, zelfstandige in bijberoep... De sociale gevolgen vind je hier!

1. Ik geniet van het statuut volgens Art 37 2. Ik ben gepensioneerd - toegelaten activiteit 3. Ik ben zelfstandige in hoofdberoep 4. Ik ben zelfstandige in bijberoep Naar het hoofdmenu

Sociaal statuut voor de zelfstandige in bijberoep

Gepensionneerde in toegelaten activiteit, zelfstandige in hoofdberoep met gelijkstelling met bijberoep, zelfstanige in bijberoep... De sociale gevolgen vind je hier!

1. Ik geniet van het statuut volgens Art 37 2. Ik ben gepensioneerd - toegelaten activiteit 3. Ik ben zelfstandige in hoofdberoep 4. Ik ben zelfstandige in bijberoep Naar het hoofdmenu

Veelgestelde vragen

Onze antwoorden op veelgestelde vragen over de vragenlijst voor zelfstandigen in bijberoep

1. Moet ik dit invullen als er niets veranderd is tegenover vorig jaar? Ja, elke keer als je deze vragenlijst ontvangt dien je deze in te vullen en de nodige bewijsstukken mee te sturen.   2. Meerdere keuzemogelijkheden zijn voor mij van toepassing voor het afgelopen jaar, wat nu? Geen probleem, je vinkt alle opties aan die van toepassing waren het afgelopen jaar, geeft de periode aan waarvoor dit zo was en stuurt de nodige documenten mee.  

Hervorming bijverdienen na pensioen eindelijk rond

Ook berekening sociale bijdrage toegelaten activiteit aangepast

De gepensionneerde mag dus in bepaalde gevallen sinds 1 januari 2013 onbeperkt bijverdienen. Het onbeperkt bijverdienen betekent ook dat de sociale bijdragen voor gepensioneerden met toegelaten activiteit aangepast moesten worden.

Sociale bijdragen 2013 gekend

Sociale bijdrage voor gepensioneerde die onbeperkt mag bijverdienen wordt in de loop van 2013 aangepast

1. Invloed van de nieuwe regels toegelaten activiteit De sociale bijdragen voor gepensioneerden in toegelaten activiteit worden in 2013 anders berekend:

Regering bereikt principieel akkoord over de hervorming van de toegelaten activiteit naast pensioen

Nieuwe regeling zal gelden vanaf 1 januari 2013

Minister van Pensioenen Alexander De Croo maakte vandaag bekend dat de regering principieel akkoord gaat met de hervorming van de toegelaten activiteit.  Dit akkoord volgt op de 'eerste lezing' van de ontwerpteksten, de regering moet de definitieve teksten dus nog goedkeuren en ze voor advies voorleggen aan de Raad van State.

Hervorming toegelaten activiteit naast pensioen laat op zich wachten

Enkele problemen op te lossen

Tijdens het begrotingsoverleg van de regering eind 2012 werd ook gesproken over de hervorming van de toegelaten activiteit. De toegelaten activiteit is de toegelaten bijverdienste voor personen die een pensioen genieten. Er werd een budget vastgelegd om deze hervorming te kunnen invoeren, maar de wetgeving raakte niet tijdig klaar. Dat antwoordde minister Alexander De Croo vorig jaar al op een parlementaire vraag van Siegfried Bracke.  Vandaag wist hij te melden dat de nieuwe toegelaten activiteit morgen eindelijk op de ministerraad besproken wordt.

Opnieuw een stijging van het aantal zelfstandigen

Jaarverslag 2011 RSVZ

Uit het jaarverslag van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) blijkt dat het aantal zelfstandigen in België opnieuw gestegen is.  De tendensen van de voorbije jaren zetten zich ook in 2011 door: een kleine toename van het aantal zelfstandigen in hoofdberoep, een sterke toename van het aantal zelfstandigen in bijberoep en een afname van het aantal meewerkende echtgenoten.  Een andere vaststelling is het stijgend aantal

Verbeterde ziekteverzekering voor gepensioneerde zelfstandigen met een bijverdienste

Betaling van de sociale bijdrage niet langer een voorwaarde voor het genot van de ziekteverzekering.

Tot op heden bestond een verschil tussen gepensioneerde zelfstandigen die hun activiteiten hebben stopgezet en anderen die nog een bijverdienste uitoefenen.   Wie nog een bijverdienste uitoefende, ook een toegelaten activiteit genoemd, moest immers zijn sociale bijdrage betalen om een terugbetaling van gezondheidszorgen te genieten.  Wie echter elke activiteit stop zette geniet altijd de ziekteverzekering.

Voordelen van alle aard stijgen

Let op met toegelaten activiteit en andere inkomstengrezen

De voordelen van alle aard die u fiscaal moet aangeven zijn sinds 1 januari sterk gestegen.  Niet alleen het voordeel van de bedrijfswagen wordt zwaarder belast, maar ook uw gratis verwarming, elektriciteit en eventueel uw woning.  Vermits de voordelen van alle aard onderdeel zijn van uw persoonlijk inkomen hebben ze ook een impact op uw sociale bijdragen en op uw toegelaten activiteit als gepensioneerde.