VAPZ – Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

VAPZ – Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

Nog geen eigen e-dossier bij Zenito? Registreer je online.
Sluiten
VAPZ – Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen
VAPZ – Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen
VAPZ – Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

Het VAPZ via Zenito biedt je de kans op een betere bescherming en een slimme fiscale optimalisatie van jouw zelfstandig statuut.Als zelfstandige ben je voortdurend op zoek naar nieuwe kansen en opportuniteiten. Maar heb je al eens gedacht aan de toekomst? Ben je goed beschermd? Is je gezin goed beschermd?

Je statuut als zelfstandige voorziet immers slechts in een beperkte wettelijke bescherming. Dankzij je sociale bijdragen bouw je wel een wettelijk pensioen op, maar dat is in veel gevallen eerder beperkt. En wat als je plots niet meer kan werken door ziekte of ongeval?

 

Wat is VAPZ?

VAPZ staat voor Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen en doet dienst als aanvulling op het wettelijk pensioen dat zelfstandigen krijgen. Een VAPZ afsluiten is vaak erg interessant omdat het heel wat fiscale en sociale voordelen biedt.

 • Fiscaal voordelig: de premies die je stort in functie van een VAPZ, kan je aftrekken van je inkomen als sociale bijdrage
 • Sociale bijdragen: door de premies daalt je netto belastbare inkomen en zal je minder sociale bijdragen betalen
 • Aanvullende bescherming: het Sociaal VAPZ via Zenito voorziet in de mogelijkheid om extra bescherming te genieten dmv een vergoeding of premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid, vergoeding bij ernstige ziekte en een moederschapsuitkering bij geboorte
 • Cumuleerbaar: door VAPZ te combineren met Toppensioen-Pensioensparen, POZ of IPT kan je nog meer fiscaal voordeel doen

 

We willen jou hier graag extra ondersteunen met individuele begeleiding. Jij beslist hoe ver je wil gaan. Maatwerk is onze zorg. Contacteer ons voor meer info of vraag vrijblijvend een offerte.

 

Wie komt in aanmerking voor een VAPZ?

Zelfstandigen in hoofdberoep en zelfstandigen in bijberoep kunnen kiezen voor een VAPZ. Voor die laatste groep geldt wel dat de sociale bijdrage die ze betalen gelijkwaardig is aan die van een zelfstandige in hoofdberoep. Voor starters in bijberoep geldt deze regeling niet.

Ook meewerkende echtgenoten in het maxistatuut kunnen een VAPZ afsluiten.

Als zelfstandige binnen een vennootschap kan deze vennootschap de VAPZ premies betalen in jouw naam. Op die manier geniet blijf je genieten van de fiscale voordelen zonder dat je netto inkomen daalt. Dit wordt wel extra belast als voordeel van alle aard (VAA).

 

VAPZ Maximum

Bij een VAPZ bedraagt het maximaal bedrag van de premie 8,17% van je inkomsten met een maximum van 3.187,04 €.

Een Sociaal VAPZ biedt bijkomende waarborgen. De maximum premie hier bedraagt 9,40% van je inkomen afgetopt op 3.666,85 €

 • Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen

  Het Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen (Sociaal VAP) is niet alleen dé perfecte aanvulling op je wettelijk pensioen, je optimaliseert er ook je fiscaliteit en sociale bijdragen mee. Drie vliegen in één klap!
  Lees verder
 • RIZIV-Voorzorgsplan

  Actief als geconventioneerd arts, kinesitherapeut, tandarts, apotheker, logopedist of verpleegkundige? Het RIZIV-Voorzorgsplan is uiterst geschikt om je sociale voordelen van het RIZIV te investeren voor pensioenopbouw.
  Lees verder
 • Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen - POZ

  Als zelfstandig ondernemer kan je sinds kort, net als bestuurders van een vennootschap, je 2e pensioenpijler verder optimaliseren met een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen ook wel POZ. Benieuwd naar jouw mogelijkheden?
  Lees verder
 • Individuele Pensioentoezegging - IPT

  Ook je vennootschap biedt veel mogelijkheden. Als zelfstandig ondernemer geef je voortdurend het beste van jezelf voor je bedrijf. Waarom zou je dan je vennootschap niet eens voor jou laten werken? De Individuele Pensioentoezegging (IPT) is dé oplossing.
  Lees verder
 • Toppensioen - Pensioensparen

  Actief in bijberoep of als extra bovenop je Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen? Het Toppensioen - Pensioensparen is zeker iets voor jou! Je spaart op eigen tempo voor je pensioen en geniet van fiscaal voordeel.
  Lees verder
 • Gewaarborgd Inkomen

  Hoe je inkomen beschermen bij ziekte of een ongeval? Gewaarborgd Inkomen is de perfecte oplossing volledig op jouw maat. Je bent beschermd tegen inkomensverlies als je ziek bent of tijdens de revalidatie van een ernstige ziekte of ongeval.
  Lees verder
 • Hospitalisatieverzekering

  Het ziekenfonds betaalt spijtig genoeg niet alles terug bij hospitalisatie en het bedrag van je ziekenhuisfactuur kan aardig oplopen! Je hebt 8 goede redenen om voor een Hospitalisatieverzekering te kiezen!
  Lees verder