Inschrijving Ondernemingsloket | Zenito

Inschrijving Ondernemingsloket

Nog geen eigen e-dossier bij Zenito? Registreer je online.
Sluiten

Je aanmelden als zelfstandige is een verplichting. Dus, zolang je niet ingeschreven bent bij een ondernemingsloket kan en mag je je zaak niet starten.

Zenito Ondernemingsloket neemt graag deze verplichte administratieve formaliteiten van je over, zodat je zorgeloos van start kan gaan.

Hierbij een overzicht van de verplichte zaken die wij voor jou regelen:

 

Inschrijving Ondernemingsloket
Inschrijving Ondernemingsloket
Inschrijving Ondernemingsloket