Basisvoorwaarden | Zenito

Basisvoorwaarden

Nog geen eigen e-dossier bij Zenito? Registreer je online.
Sluiten

Om in België zelfstandige te worden, moet je:

  • min. 18 jaar oud zijn

  • de nodige diploma’s, attesten of certificaten kunnen voorleggen (basiskennis bedrijfsbeheer) en bijkomende beroepsbekwaamheid kunnen aantonen.

  • Belg zijn of onderdaan van de Europese Economische Ruimte (EER), d.i. de landen van de EU en IJsland, Noorwegen en Liechtenstein

  • beschikken over een beroepskaart als je geen onderdaan bent van de EER.

Basisvoorwaarden
Basisvoorwaarden
Basisvoorwaarden