Starten als Zelfstandige - Opstartformaliteiten

Starten als Zelfstandige - Opstartformaliteiten

Nog geen eigen e-dossier bij Zenito? Registreer je online.
Sluiten

Wie wil starten als zelfstandige, moet aan een aantal verplichtingen voldoen. Deze verplichtingen gelden zowel voor startende zelfstandigen in hoofdberoep als zelfstandigen in bijberoep, voor eenmanszaken en andere ondernemingsvormen.

1. Ondernemingsnummer

Elke nieuwe eenmanszaak of vennootschap moet worden ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) waar je een ondernemingsnummer toegekend krijgt. Je Ondernemingsloket brengt dit graag in orde voor je.

2. Activeer je btw-status

Zodra je een ondernemingsnummer hebt verkregen, moet je ook een btw-identificatie aanvragen. Ook hiervoor kan je terecht bij het Ondernemingsloket .

3. Aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds

Elke zelfstandige moet zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds om sociale bijdragen te kunnen betalen.

4. Open een bankrekening

Open een zichtrekening bij een in België gevestigde bank. Belangrijk is dat deze rekening op jouw naam staat.

5. Sluit je aan bij een ziekenfonds

Dit is noodzakelijk om in orde te zijn met je ziekteverzekering. Ben je reeds aangesloten? Meld de wijziging van jouw statuut.

6. Vergunningen en attesten

Afhankelijk van je activiteit als zelfstandig ondernemer heb je mogelijk vergunningen of attesten nodig. Bv.: milieuvergunning, registratie voor aannemers, exportvergunning, vergunning voor fabriceren of in de handel brengen van voedingswaren, enz.

Dienstverlenende beroepen vragen een erkenning aan via hun orde of beroepsvereniging. Het Ondernemingsloket kan je hiermee helpen.