Betalingsuitstel fipronilcrisis | Zenito

Betalingsuitstel fipronilcrisis

Nog geen eigen e-dossier bij Zenito? Registreer je online.
Sluiten
29 augustus 2017
Geschreven door Karlien Kerremans

De federale regering kondigde verschillende steunmaatregelen aan voor bedrijven die getroffen zijn door de fipronilcrisis.

Als getroffen zelfstandige (je bent zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot maxi-statuut) actief in de pluimveesector, de voedingssector of de handelssector kan je één jaar uitstel van betaling vragen voor de voorlopige sociale bijdragen van het 2e, 3e en 4e kwartaal van 2017.

Je kan wel enkel uitstel vragen voor bijdragen die nog niet betaald zijn.

  • Hoe kan je dit betalingsuitstel vragen?

Om het uitstel te bekomen, moet je een schriftelijke aanvraag richten aan Zenito (Willebroekkaai 37 - 1000 Brussel of info@zenito.be). De aanvraag moet ingediend worden vóór 31 oktober 2017 en moet je naam, voornaam en woonplaats + de naam, zetel en het ondernemingsnummer van je bedrijf bevatten.

Je moet aan de hand van bewijsstukken aantonen dat je activiteit nadeel heeft ondervonden van de fipronilcrisis (omzetverlies, vernietiging van eieren,…).

  • Wanneer moeten de voorlopige bijdragen waarvoor uitstel werd verkregen dan betaald worden?

2de kwartaal 2017 = te betalen voor 30/06/2018
3de kwartaal 2017 = te betalen voor 30/09/2018
4de kwartaal 2017 = te betalen voor 15/12/2018

Het betalingsuitstel geldt niet voor regularisatiebijdragen van voorgaande periodes. Als je een regularisatie ontvangt voor de bijdragen van 2015, zal je die dus binnen de normale betalingstermijn moeten betalen.

  • Wat zijn de gevolgen van het uitstel van betaling?

Wie de verlengde betalingstermijn naleeft, zal geen nadeel ondervinden van het betalingsuitstel: alle sociale rechten blijven gevrijwaard en er wordt geen boete aangerekend voor de laattijdige betaling.

Betaal je je bijdragen alsnog te laat, dan verlies je het voordeel van het betalingsuitstel en wordt er wel een boete aangerekend wegens laattijdige betaling. Als blijkt dat je geen recht had op een uitkering die je intussen werd toegekend, zal deze uitkering worden teruggevorderd.

  • Welke andere opties heb je nog?

Wie moeilijkheden ondervindt om zijn sociale bijdragen te betalen, heeft ook de mogelijkheid om een vermindering van de voorlopige bijdragen te vragen of een vrijstelling te vragen bij de Commissie.

Lees het artikel op de website van onze partner ADMB om te weten op welke steunmaatregelen je als getroffen ondernemer nog kan rekenen!

Betalingsuitstel fipronilcrisis
Share