Betalingsuitstel rellen Brussel | Zenito

Betalingsuitstel naar aanleiding van de rellen in Brussel

Nog geen eigen e-dossier bij Zenito? Registreer je online.
Sluiten
6 december 2017
Geschreven door Aurelie De Cuyper

De federale regering kondigde een betalingsuitstel aan voor ondernemers die getroffen zijn door de rellen in Brussel van 11, 15 en 25 november 2017

Als getroffen zelfstandige (je bent zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenoot maxi-statuut) kan je één jaar uitstel van betaling vragen voor de voorlopige sociale bijdragen van het 4e kwartaal van 2017.

Je kan wel enkel uitstel vragen voor bijdragen die nog niet betaald zijn.

Hoe kan je dit betalingsuitstel vragen?

Om het uitstel te bekomen, moet je een schriftelijke aanvraag richten aan jouw klantverantwoordelijke bij Zenito (Willebroekkaai 37 - 1000 Brussel of info@zenito.be). De aanvraag moet ingediend worden vóór 22 december 2017 en moet je naam, voornaam en woonplaats + de naam, zetel en het ondernemingsnummer van je bedrijf bevatten.

Je moet aan de hand van bewijsstukken aantonen dat je een vestigingszetel in Brussel hebt en dat jouw activiteit nadeel heeft ondervonden van de rellen (omzetverlies, schade…)

Wanneer moeten de voorlopige bijdragen waarvoor uitstel werd verkregen dan betaald worden?

Na goedkeuring van het betalingsuitstel, moeten de voorlopige bijdragen van het 4de kwartaal van 2017 betaald worden voor 15 december 2018.

Het betalingsuitstel geldt niet voor regularisatiebijdragen van voorgaande periodes. Als je een regularisatie ontvangt voor de bijdragen van 2015, zal je die dus binnen de normale betalingstermijn moeten betalen.

Wat zijn de gevolgen van het uitstel van betaling?

Wie de verlengde betalingstermijn naleeft, zal geen nadeel ondervinden van het betalingsuitstel: alle sociale rechten blijven gevrijwaard (gezinsbijslag, pensioen, gezondheidszorg en recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering) en er wordt geen boete aangerekend voor de laattijdige betaling.

Betaal je je bijdragen alsnog te laat, dan verlies je het voordeel van het betalingsuitstel en wordt er wel een boete aangerekend wegens laattijdige betaling. Als blijkt dat je geen recht had op een uitkering die je intussen werd toegekend, zal deze uitkering worden teruggevorderd.

Welke andere opties heb je nog?

Wie moeilijkheden ondervindt om zijn sociale bijdragen te betalen, heeft ook de mogelijkheid om een vermindering van de voorlopige bijdragen te vragen of een vrijstelling te vragen bij de Commissie.

Share