Betalingsuitstel naar aanleiding van de Veviba-crisis | Zenito

Betalingsuitstel naar aanleiding van de Veviba-crisis

Nog geen eigen e-dossier bij Zenito? Registreer je online.
Sluiten
26 maart 2018
Geschreven door Aurelie De Cuyper

De federale regering kondigde een betalingsuitstel aan voor ondernemers die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van de Veviba-crisis.

Het betalingsuitstel wordt voorzien voor zelfstandigen aangesloten in hoofdberoep of als meewerkende echtgenoot die actief zijn in de vleessector zoals de landbouwondernemingen, de voedingsindustrie of de ondernemingen in de handelssector en die directe financiële schade geleden hebben ten gevolge van de Veviba-crisis. 

Welke bijdragen komen in aanmerking? 

De maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van het eerste tot en met het vierde kwartaal van 2018 (maar niet voor regularisaties van voorafgaande periodes). Zelfstandigen die een beroep doen op deze maatregel moeten de bijdrage m.b.t.: 

  • het 1e kwartaal 2018 betalen vóór 31/03/2019;
  • het 2e kwartaal 2018 betalen vóór 30/06/2019;
  • het 3e kwartaal 2018 betalen vóór 30/09/2019;
  • het 4e kwartaal 2018 betalen vóór 15/12/2018.

De maatregel geldt niet voor reeds betaalde bijdragen

Hoe kan je dit betalingsuitstel vragen?

Om het uitstel te bekomen, moet je een schriftelijke aanvraag richten aan jouw klantverantwoordelijke bij Zenito (Willebroekkaai 37 - 1000 Brussel of info@zenito.be). De aanvraag moet ingediend worden vóór 30 juni 2018 en moet je naam, voornaam en woonplaats + de naam, zetel en het ondernemingsnummer van je bedrijf bevatten.

Je moet aan de hand van bewijsstukken aantonen dat jouw activiteit nadeel heeft ondervonden van de Veviba-crisis (omzetverlies, vernietiging van rundsvlees…)

Wat zijn de gevolgen van het uitstel van betaling?

Wie de verlengde betalingstermijn naleeft, zal geen nadeel ondervinden van het betalingsuitstel: alle sociale rechten blijven gevrijwaard (gezinsbijslag, pensioen, gezondheidszorg en recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering) en er wordt geen boete aangerekend voor de laattijdige betaling.

Betaal je je bijdragen alsnog te laat, dan verlies je het voordeel van het betalingsuitstel en wordt er wel een boete aangerekend wegens laattijdige betaling. Als blijkt dat je geen recht had op een uitkering die je intussen werd toegekend, zal deze uitkering worden teruggevorderd.

Welke andere opties heb je nog?

Wie moeilijkheden ondervindt om zijn sociale bijdragen te betalen, heeft ook de mogelijkheid om een vermindering van de voorlopige bijdragen te vragen of een vrijstelling te vragen bij de Commissie.

Share