Bevriezing kinderbijslagfondsen | Zenito

Bevriezing kinderbijslagfondsen

Nog geen eigen e-dossier bij Zenito? Registreer je online.
Sluiten
2 november 2017
Geschreven door ADMB

In het kader van de 6e staatshervorming is de bevoegdheid over de kinderbijslag overgeheveld naar de Vlaamse en Duitstalige Gemeenschap, het Waals Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Zij nemen ten laatste op 1 januari 2020 het effectief beheer van de kinderbijslag in handen. Om de overdracht zo goed mogelijk voor te bereiden hebben de deelentiteiten in een samenwerkingsakkoord beslist om de bevoeghdeden van de kinderbijslagfondsen op 1 januari 2018 te bevriezen.

Wat betekent de bevriezing van de kinderbijslagfondsen?

In het kort betekent dit dat het kinderbijslagfonds dat bevoegd is voor de betaling van de kinderbijslag voor een kind op 31 december 2017 zijn bevoegdheid behoudt voor zover er na die datum nog steeds een recht is voor dat kind op basis van de Algemene Kinderbijslagwet.

Dit heeft als concrete gevolgen:

  • Als de zelfstandige van sociaal verzekeringsfonds verandert na 1 februari 2017 (met uitwerking op 1 januari 2018) heeft dit geen wijziging van kinderbijslagfonds tot gevolg. Het kinderbijslagfonds van het sociaal verzekeringsfonds waarbij de zelfstandige tot 31 januari 2017 is aangesloten, blijft verder bevoegd na 1 januari 2018 voor de uitbetaling van de kinderbijslag.
  • Bij een wijziging  van statuut van werknemer naar zelfstandige of omgekeerd, hebben wijzigingen na 1 augustus 2017 (met uitwerking op 1 januari 2018) geen invloed  op de  bevoegdheid van het kinderbijslagfonds. Het kinderbijslagfonds dat bevoegd is op 31 december 2017 blijft verder der kinderbijslag betalen.
  • Bij een wijziging van voorrangsgerechtigde rechthebbende voor een kind dat rechtgevend is op 31 december 2017 blijft de bevoegdheid eveneens behouden.
  • Het kinderbijslagfonds dat volgens de actuele regels bevoegd is voor de voorafbetaling van het kraamgeld in 2017 is eveneens bevoegd voor de betaling van de kinderbijslag vanaf de geboorte van het kind in 2018.
     

Tijdens en na de bevriezing kan je blijven rekenen op de dienstverlening en het deskundig advies van ADMB Kinderbijslagfonds. Mocht je hier nog vragen of opmerkingen over hebben, neem dan zeker een kijkje op kinderbijslagfonds.be of neem contact op met ADMB Kinderbijslagfonds op het nummer 050 47 42 04.

Share