Bijkomende drempels voor vermindering voorlopige bijdrage vanaf 2018 | Zenito

Bijkomende drempels voor vermindering voorlopige bijdrage vanaf 2018

Nog geen eigen e-dossier bij Zenito? Registreer je online.
Sluiten
27 november 2017
Geschreven door Karlien Kerremans

Sinds 2015 worden de sociale bijdragen definitief berekend op het inkomen van het jaar zelf. Omdat dit inkomen nog niet onmiddellijk gekend is, betaal je eerst een voorlopige bijdrage. Onder bepaalde voorwaarden kun je je voorlopige bijdrage verminderen of verhogen zodat ze beter aansluit bij jouw werkelijke inkomsten.

Wie kan aantonen dat zijn inkomsten tijdens het lopende bijdragejaar waarschijnlijk onder één van de wettelijke vastgelegde drempels blijft, kan een vermindering van zijn voorlopige bijdrage bekomen. Omdat uit de praktijk bleek dat de huidige drempels niet de nodige flexibiliteit bieden, heeft de regering beslist om extra drempels toe te voegen.

Voorbeeld: een zelfstandige in hoofdberoep verdiende in 2014 € 23.000 euro. Zijn voorlopige bijdrage voor het jaar 2017 wordt berekend op dit inkomen van € 23.000. Maar hij verwacht in 2017 maar € 16.000 te zullen verdienen. Met de bestaande drempels kan hij geen vermindering van zijn voorlopige bijdragen aanvragen, want de enige beschikbare drempels zijn deze van € 13.296,25 euro en van € 26.592,49. Voor die eerste drempel blijft het inkomen te hoog, terwijl zijn voorlopige bijdrage al berekend wordt op basis van een inkomen lager dan de tweede drempel.

Met de nieuwe drempels zal je over de volgende mogelijkheden beschikken (aan de huidige index):

  • € 53.184,99
  • € 37.607,47
  • € 26.592,49 (bestaande drempel dubbel minimum hoofdberoep)
  • € 21.106,47
  • € 16.752,22
  • € 13.296,25 (bestaande drempel minimum hoofdberoep)

Voor het voorbeeld zou dit betekenen dat de zelfstandige kan vragen om zijn voorlopige bijdragen te berekenen op € 16.752,22. Deze nieuwe drempel sluit zeer goed aan bij zijn waarschijnlijke inkomen van € 16.000.

De nieuwe drempels zouden pas vanaf het eerste kwartaal van 2018 van toepassing zijn. Wie in 2018 nog een aanvraag vermindering doet voor de voorlopige bijdragen van 2016 of 2017 zal er naar alle waarschijnlijkheid geen gebruik van kunnen maken.

De maatregel werd goedgekeurd door de ministerraad, maar is dus nog niet definitief. We houden je op de hoogte.

Share