Elektronisch mandaat via de e-services van FOD Financiën | Zenito

Elektronisch mandaat via de e-services van FOD Financiën

Nog geen eigen e-dossier bij Zenito? Registreer je online.
Sluiten
12 januari 2017
Geschreven door Veronique Delhaye

Elektronisch mandaat via de e-services van FOD Financiën

Ook de overheid kiest steeds vaker voor de digitale weg om dossiers af te handelen.

Het elektronische mandatensysteem bestond al voor Tax-on-Web.

Sinds maart 2014 is het bijgevolg ook mogelijk om via een elektronisch mandaat als boekhouder of extern gevolmachtigde documenten in te dienen voor je klant-onderneming voor Intervat. Afhankelijk van de dienst waarvan je wenst gebruik te maken, bestaan er verschillende soorten mandaten volgens de E-services.

Wat is een mandaat ?

Een mandaat is de volmacht die als mandaatnemer ontvangen hebt van een mandaatgever zodat je dezelfde handelingen kan uitvoeren als je klant in één of meerdere “E-services” van FOD Financiën.

Wat zijn de voordelen ?

Dit brengt een aantal voordelen mee die je met de oude inlogprocedure niet hebt. Zo krijg je in het geval je een mandaat voor de btw opmaakt toegang tot Intervat voor de onderneming waarvoor je een elektronisch mandaat hebt.

  1. Je kan er meteen ook de aangiften en ontvangstbevestigingen voor je klant raadplegen.
  2. Via MyMinfin vind je ook deze ontvangstbevestigingen terug en kan je ook meteen de uittreksels uit de btw-rekeningcourant en de bijzondere rekeningen consulteren.
  3. Bovendien ben je niet gebonden aan de ene e-ID waarmee de documenten werden ingediend in Intervat. Hiervoor moet de mandaatgever wel meerdere rollen mandaatuitvoerder voor de btw-applicaties toekennen aan zijn medewerkers of aan de boekhouder.
  4. Heb je als boekhouder je elektronische mandaten voor verschillende ondernemingen ingediend, en heb je meerdere aangiften via een meervoudig bestand ingediend via intervat, dan wordt de ontvangstbevestiging per belastingplichtige opgesplitst.

Wat betekent dit concreet ?

Diegene die het mandaat toekent aan de boekhouder, moet dan ook als wettelijk vertegenwoordiger, zaakvoerder of persoon belast met het dagelijks bestuur opgenomen staan in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Voor vennootschappen die al voor 2003 actief zijn, staan de personen belast met het dagelijks bestuur vaak niet vermeld. Ben je niet zeker of de onderneming van je klant correct staat opgenomen in de Kruispuntbank, dan kan je dit even nagaan via onze toolcompany check”. Ontbreken de gegevens van de zaakvoerder of de juiste persoon wordt niet vermeld, dan kan er ook geen elektronisch mandaat geregistreerd worden. In dit geval kan je terecht bij Zenito om eerst de onderneming van je klant in orde te zetten.

Wanneer de onderneming correct opgenomen staat in de Kruispuntbank van Ondernemingen, dan kan er een elektronisch mandaat geregistreerd worden. Dit kan je doen via de volgende site: http://www.loginhulp.be/46-Self_Service_Mandatensysteeem.html.

Zodra je het mandaat hebt aangemaakt voor je klant, kan je bevestigen via de akkoordverklaring en zal de klant automatische e-mail voor de ondertekening van dit mandaat ontvangen. Hij kan dan eveneens via zijn E-ID (en pincode!) het mandaat ondertekenen.

Pas wanneer alle partijen het mandaat hebben ondertekend, wordt het actief en kan je als boekhouder elektronisch aan de slag bij de E-services van FOD Financiën waarvoor je een mandaat hebt ontvangen.

Een aantal aandachtspuntjes

Vooraleer je het elektronisch mandaat kan gebruiken, moet dit door beide partijen getekend worden. Bovendien kan het elektronisch mandaat door elk van beide partijen met onmiddellijke ingang worden stopgezet, ingetrokken of gewijzigd. Er bestaan ook verschillende types van mandaten. Het is niet omdat je als boekhouder een mandaat voor Intervat en/of Biztax aanmaakt, dat je dit bijvoorbeeld ook kan gebruiken voor Tax-on-Web.

Let wel: tot op heden is het elektronisch mandaat niet verplicht. Je kan dus nog steeds via de oude inlogprocedure aan de slag.

Share