Heeft jouw vereniging van mede-eigenaars al een ondernemingsnummer ? | Zenito

Heeft jouw vereniging van mede-eigenaars al een ondernemingsnummer ?

Nog geen eigen e-dossier bij Zenito? Registreer je online.
Sluiten
16 januari 2017
Geschreven door Veronique Delhaye

De vereniging van mede-eigenaars en zijn syndicus

Wie een deel koopt  in een gebouw met meerdere eigenaars (een appartement in een appartementsgebouw, een garage in een garagecomplex, …), wordt zo ook mede-eigenaar en maakt deel uit van de Vereniging van Mede-Eigenaars (VME).

Als het gebouw al bij aanvang opgesplitst was in verschillende entiteiten met verschillende eigenaars, dan zal er ook een basisakte met de verdeelsleutel en een reglement van mede-eigendom bestaan. De akte en het reglement van mede-eigendom, die samen de statuten van de VME vormen,  worden opgemaakt en verleden voor de notaris.  Het is dan ook de notaris die hiervoor een ondernemingsnummer aanvraagt bij het Hypotheekkantoor, waar het onroerend goed gelegen is. 

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Mede-eigenaars stelt dan de syndicus aan en maakt het huishoudelijk reglement op.  Ook neemt de Algemene Vergadering een aantal beslissingen over het beheer van de gemene delen van het gebouw waarvoor de instemming van de mede-eigenaars vereist is.

Voor de VME is de syndicus het belangrijkste aanspreekpunt.  Dit kan zowel een professionele syndicus zijn die reeds beschikt over een erkenning als vastgoedmakelaar, maar het kan bijvoorbeeld ook een mede-eigenaar zijn.

Wat als een gebouw later wordt opgesplitst ?

De appartementen, garages, winkels of andere entiteiten waren eerst in handen waren van één eigenaar.  Door omstandigheden zoals verkoop of  overlijden van de eigenaar komen de entiteiten in handen van verschillende eigenaars.  In dit geval ontstaat er dan een VME  en ook dan moet er een ondernemingsnummer worden aangevraagd en moeten de nodige formaliteiten worden vervuld.

De basisakte met de verdeelsleutel en het reglement van mede-eigendom worden dan opgemaakt door de notaris en in principe wordt dan ook meteen het ondernemingsnummer aangevraagd door de notaris.

Wat als een bestaande VME nog geen ondernemingsnummer blijkt te hebben ?

Voor oudere gebouwen kan er wel reeds een basisakte met verdeelsleutel bestaan, maar kan er door omstandigheden nog geen ondernemingsnummer zijn.

Om na te gaan of er een ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is, kan je dit nakijken via onze tool company check. Is er nog geen ondernemingsnummer, dan kan je dit via Zenito Ondernemingsloket aanvragen. In dit geval hebben we een kopie van de basisakte nodig

Zodra de syndicus zijn mandaat heeft opgenomen, kan hij in naam van de VME een ondernemingsnummer bij Zenito Ondernemingsloket aanvragen.  Vervolgens zal Zenito de nodige stappen ondernemen bij het Hypotheekkantoor en de opvolging van het dossier verzekeren.   Zodra het loket het ondernemingsnummer van het Hypotheekkantoor ontvangen heeft, wordt de syndicus op de hoogte gebracht.

Jouw KBO-registratie als syndicus vlot geregeld:

Share