Hervorming gelijkstelling studieperiode voor het pensioen | Zenito

Hervorming gelijkstelling studieperiode voor het pensioen

Nog geen eigen e-dossier bij Zenito? Registreer je online.
Sluiten
22 november 2016
Geschreven door Karlien Kerremans

Hervorming gelijkstelling studieperiode voor het pensioen

Zelfstandigen, werknemers en ambtenaren kunnen hun studiejaren laten meetellen voor de berekening van hun pensioen. Maar elk stelsel heeft daarbij andere regels, enkele voorbeelden:

  • Zelfstandigen en werknemers moeten een regularisatiebijdrage betalen, ambtenaren genieten een gratis ‘diplomabonificatie’.

  • Zelfstandigen kunnen de gelijkstelling vlak voor hun pensioen aanvragen. Werknemers moeten binnen de 10 jaar een aanvraag indienen. En ambtenaren krijgen het automatisch toegekend.

  • Zelfstandigen en werknemers kunnen elk studiejaar vanaf hun 20e verjaardag laten gelijkstellen, ambtenaren de ‘normale duur’ van de studie zonder leeftijdsbeperking.

De regering besliste om de gelijkstelling van de studieperiodes in de 3 pensioenstelsels (zelfstandigen, werknemers en ambtenaren) te harmoniseren. Ondertussen heeft de minister van pensioenen, Daniel Bacquelaine, enkele voorstellen gedaan:

  • De gelijkstelling wordt voor iedereen betalend.

  • Iedereen kan de gelijkstelling vlak voor zijn pensionering aanvragen.

  • Maar hoe langer je wacht met de aanvraag, hoe duurder de regularisatie zal zijn.

  • De eerste 10 jaar na het afstuderen zou iedereen € 1.500 per studiejaar moeten betalen. Dit bedrag zal aan de index gekoppeld worden.

Het gaat voorlopig slechts om voorstellen. Bovendien zijn er nog heel wat onduidelijkheden. Waarschijnlijk zullen er een aantal overgangsmaatregelen komen, maar welke? Zal de opbrengst van een gelijkstelling dezelfde blijven? Welke studiejaren zullen nog gelijkgesteld kunnen worden? Welke diploma’s zullen in aanmerking komen? …

Tegen 1 maart 2017 zou er meer duidelijkheid moeten zijn. Dit kan afgeleid worden uit het feit dat de nieuwe regels voor ambtenaren vanaf 1 maart 2018 zouden gelden en pensioenen een jaar op voorhand aangevraagd kunnen worden.

We houden je op de hoogte!

Meer weten over de gelijkstelling studieperiode? Neem een kijkje op onze pensioenpagina!

Share