Het sociaal statuut van de zelfstandigen bestaat vijftig jaar | Zenito

Het sociaal statuut van de zelfstandigen bestaat vijftig jaar

Nog geen eigen e-dossier bij Zenito? Registreer je online.
Sluiten
7 december 2017
Geschreven door Andy Hens

Op heden bestaat het sociaal statuut van de zelfstandigen in ons land al vijftig jaar. Wat begon als een eenvoudig en sober stelsel is geleidelijk aan uitgebreid in de richting van het werknemersstelsel. Naar aanleiding van deze vijftigste verjaardag gaf Zenito het boek De sociale zekerheid van zelfstandigen in België 1937-2017 uit. UNIZO greep deze gelegenheid om een enquête te houden bij meer dan 3.000 zelfstandigen over de evolutie van het sociaal statuut in de toekomst.

Aanvankelijk lag de focus van het statuut op een sobere basisverzekering om de grootste risico’s op te vangen. Door de druk van de vertegenwoordigers van de zelfstandigen in het sociaal overleg (o.a. Zenito en UNIZO) en via de politiek werd het statuut doorheen de jaren verbeterd. Een belangrijke verwezenlijking daarvan betreft de gelijkschakeling van het minimumpensioen van zelfstandigen met die van werknemers.

Johan Bortier, hoofd van de studiedienst van UNIZO, bevestigt de verbetering van het sociaal statuut van de zelfstandigen, maar zegt dat het nog beter kan. Zo vindt hij, samen met 92 procent van de correspondenten, dat iedereen die werkt in België gelijkaardige sociale rechten moet hebben, van pensioen over vakantiegeld tot werkloosheid en een regeling rond arbeidsongeschiktheid.

Als u meer wenst te weten over de resultaten van deze enquête kan u het volledige artikel lezen in het tijdschrift Trends (editie 07/12/2017).

Bron: Trends

Share