Loonkloof bij zelfstandigen in cijfers gebracht | Zenito

Loonkloof bij zelfstandigen in cijfers gebracht

Nog geen eigen e-dossier bij Zenito? Registreer je online.
Sluiten
10 februari 2017
Geschreven door Jasper Lambrichts

In 2015 verdienden vrouwelijke zelfstandigen gemiddeld 37% minder dan hun mannelijke evenknieën.

Het verschil was het best zichtbaar bij gepensioneerde zelfstandigen die naast hun pensioen nog een activiteit uitoefenen. In deze categorie werd een verschil vastgesteld van maar liefst 49% (vergeleken met 35% voor de hoofdberoepers en 15% voor de bijberoepers). Mannelijke gepensioneerden hadden in 2015 een gemiddelde bijverdienste van € 14.032,60, terwijl vrouwen ongeveer de helft hiervan binnenkregen (€ 7.127,30).

De cijfers variëren van sector tot sector. In de visserij was het verschil het grootst (62%). Dit bleek overigens de meest lucratieve sector bij de mannen. Ze  verdienden hier gemiddeld € 48.153. Verder was de loonkloof ook opvallend hoog in de dienstensector (53%), landbouw (52%), handel (45%), nijverheid (42%) en bij de vrije beroepen (29%).

Loonkloof bij zelfstandigen in cijfers gebracht

Bron: Knack Moneytalk

Share