Moet je nu nog bedrijfsbeheer bewijzen voor een handelsonderneming of niet ? | Zenito

Moet je nu nog bedrijfsbeheer bewijzen voor een handelsonderneming of niet ?

Nog geen eigen e-dossier bij Zenito? Registreer je online.
Sluiten
2 januari 2017
Geschreven door Veronique Delhaye

Wat zegt de wet ?

Wie start als ondernemer moet langsgaan bij een erkend ondernemingsloket, en daar aantonen dat hij of zij over de kennis beschikt om een bedrijf te kunnen opstarten en het dagelijks beheer erover kan uitoefenen. Dat kan via een getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer, een gelijkgestelde akte of via relevante ervaring.

Voor een aantal gereglementeerde activiteiten (bouw, garagesector, restaurant, schoonheidsverzorging, …) wordt bovendien ook nagegaan of hij of zij wel het vak beheerst (=bewijs beroepsbekwaamheid).

Enkel voor een afgelijnd aantal ‘niet-commerciële’ beroepen (bv. de meeste vrije beroepen) gebeurt die controle niet bij de ondernemingsloketten.

Ik hoor dat die wetgeving binnenkort wijzigt, hoe ver staat het daarmee?

Het klopt dat de regio’s, elk voor zich, deze wetgeving aan het evalueren zijn, onder druk van Europa. Wellicht zal dit tot een grote aanpassing leiden, zowel op vlak van bedrijfsbeheer als van beroepsbekwaamheid.

Momenteel is echter nog niets beslist. De overheid legt ons ook op om de wetgeving gewoon verder te respecteren.

Met andere woorden : Start je een eigen handelsonderneming op, dan moet je nog steeds als ondernemer bedrijfsbeheer en eventueel beroepsbekwaamheid aantonen.

Hoe moet het dan nu verder ?

Zenito Ondernemingsloket volgt voor jou van nabij op wanneer de wet wijzigt, vanaf wanneer ze dan in werking treedt en wat er precies wijzigt.

Share