NIEUW : Nationaal register voor gerechtsdeskundigen en voor beëdigde vertalers/tolken | Zenito

NIEUW : Nationaal register voor gerechtsdeskundigen en voor beëdigde vertalers/tolken

Nog geen eigen e-dossier bij Zenito? Registreer je online.
Sluiten
2 december 2016
Geschreven door Veronique Delhaye

NIEUW : Nationaal register voor gerechtsdeskundigen en voor beëdigde vertalers/tolken

Treed je op als gerechtsdeskundige of ben je een beëdigd vertaler en/of tolk ?

Sinds 1 december 2016 kan je je registreren in een tijdelijk nationaal register, als je in het verleden of voor 1 december 2016 actief was als gerechtsdeskundige of vertaler/tolk voor FOD Justitie.  Vanaf maart 2017 komt er dan een definitief nationaal register waarin gerechtsdeskundigen en beëdigde vertalers en/of tolken terug te vinden zijn.  Gerechtsdeskundigen of vertalers/tolken die nog niet werken voor FOD Justitie voor 1 december 2016 kunnen zich dus pas vanaf maart 2017 in het definitieve register aanmelden.

Het nationaal register voor gerechtsdeskundigen en het nationaal register voor beëdigde vertalers/tolken zijn er gekomen op basis van de wet van 10 april 2014 met als doel om  de professionele vaardigheden en de juridische kennis van de vertalers, tolken en gerechtsdeskundigen te garanderen.

Wie al in het verleden actief was als gerechtsdeskundige of als beëdigd vertaler/tolk en deze functie nog verder wil uitoefenen voor FOD Justitie, kan zich registreren in het tijdelijke nationale register via de applicatie e-Deposit.  Vervolgens heb je vijf jaar tijd vooraleer je je moet registreren in het definitieve register.

De minister van Justitie beslist over je registratieaanvraag op basis van je ervaring en je expertise.  Zodra het definitieve nationale register er is en de minister heeft je aanvraag goedgekeurd, dan  bekom je een identificatienummer en een legitimatiekaart.    Stop je met je activiteit als gerechtsdeskundige of vertaler/tolk, dan moet je je kaart terug indienen en wordt je identificatienummer uit het register geschrapt.

Share