Sociale uitkeringen gestegen op 1 juni 2017 | Zenito

Sociale uitkeringen gestegen op 1 juni 2017

Nog geen eigen e-dossier bij Zenito? Registreer je online.
Sluiten
12 juni 2017
Geschreven door Karlien Kerremans

Zoals aangekondigd door het Planbureau, werd de spilindex - een rekenmethode voor de aanpassing van de lonen en uitkeringen aan de inflatie - vorige maand overschreden. Als gevolg hiervan stijgen de sociale uitkeringen vanaf 1 juni 2017.

Pensioenen, ziekte-uitkeringen, moederschapsuitkeringen, uitkeringen in het kader van mantelzorg en overbruggingsrecht gaan er met 2% op vooruit. Ook de gezinsbijslag wordt geïndexeerd, behalve aan Vlaamse kant. Sinds 1 juli 2014 is gezinsbijslag namelijk een regionale bevoegdheid. De Vlaamse Gemeenschap heeft nu beslist om de indexering niet toe te passen. Daardoor zal de Vlaamse gezinsbijslag voortaan lager liggen dan de gezinsbijslag uitbetaald door de Waalse, Brusselse en Duitstalige overheid.

Een overzicht van de nieuwe bedragen vind je hier!

Share