Vanaf 1 juli 2017 telt de legerdienst altijd gratis mee voor je pensioen | Zenito

Vanaf 1 juli 2017 telt de legerdienst altijd gratis mee voor je pensioen

Nog geen eigen e-dossier bij Zenito? Registreer je online.
Sluiten
25 augustus 2017
Geschreven door Florence Van Coillie

Je pensioenbedrag als zelfstandige is afhankelijk van je loopbaan en van je beroepsinkomsten. Elk kwartaal waarin je minstens de minimumbijdrage betaalde als zelfstandige in hoofdberoep of als meewerkende echtgenoot maxi-statuut, levert een stukje pensioen op. Maar wist je dat sommige periodes van inactiviteit ook meetellen voor je pensioen? In vaktermen spreekt men over een “gelijkstelling”. Een voorbeeld daarvan is de legerdienst.

Tot voor kort kon de legerdienst enkel gelijkgesteld worden als je bij aanvang minstens 20 jaar oud was en je na het afzwaaien van de dienstplicht binnen de 6 maanden gestart was als zelfstandige in hoofdberoep.

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en minister van Zelfstandigen Willy Borsus vonden het onrechtvaardig dat veel zelfstandigen hierdoor uit de boot vielen en hun pensioen moesten uitstellen. Daarom wordt de legerdienst, voor iedereen die vanaf 1 juli 2017 met pensioen gaat, gelijkgesteld. Het afschaffen van de leeftijdsgrens is de belangrijkste wijziging. Voor het overige blijven de voorwaarden grotendeels behouden.

Enkele aandachtspunten

Afhankelijk van wanneer je startte als zelfstandige kan ook de periode tussen het einde van de legerdienst en de start van je zelfstandige activiteit gelijkgesteld worden. Er zijn 3 mogelijke situaties:

    1. Je startte binnen de 6 maanden na het einde van je legerdienst als zelfstandige.

In dit geval wordt niet alleen de periode van legerdienst zelf gelijkgesteld, maar ook de kwartalen gelegen tussen het einde van de legerdienst en het begin van de zelfstandige activiteit.

    2. Je legerdienst werd gevolgd door een geregulariseerde studieperiode.

Wanneer je legerdienst binnen het jaar gevolgd werd door een geregulariseerde studieperiode wordt ook de periode tussen de legerdienst en de studieperiode gelijkgesteld.

    3. Je startte niet binnen de 6 maanden als zelfstandige en je krijgt of vraagt geen regularisatie van je studieperiode.

Afhankelijk van het eerste statuut (werknemer of zelfstandige?) na je legerdienst, zal je legerdienst als zelfstandige of als werknemer gelijkgesteld worden. Merk op dat in dit geval enkel de legerdienst zelf wordt gelijkgesteld.

Voor meer informatie over dit onderwerp kun je steeds terecht bij jouw persoonlijke klantverantwoordelijke. Je vindt zijn/haar gegevens bovenaan op onze brieven of op basis van jouw rijksregisternummer. 

Share