Verlenging betalingsuitstel n.a.v. terroristische aanslagen tot 4de kwartaal 2016 | Zenito

Verlenging betalingsuitstel n.a.v. terroristische aanslagen tot 4de kwartaal 2016

Nog geen eigen e-dossier bij Zenito? Registreer je online.
Sluiten
4 november 2016
Geschreven door Karlien Kerremans

Verlenging betalingsuitstel n.a.v. terroristische aanslagen tot 4de kwartaal 2016

Naar aanleiding van de terroristische aanslagen van 22 maart in Brussel en Zaventem kondigde de federale regering een aantal steunmaatregelen aan voor zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden als gevolg van de aanslagen.

Alle zelfstandigen (hoofdberoep en meewerkende echtgenoten maxi-statuut) die kunnen aantonen dat ze moeilijkheden ondervinden als gevolg van de terreuraanslagen kunnen een uitstel van betaling van de voorlopige bijdragen vragen voor het 1ste, 2de en 3de kwartaal van 2016. Deze maatregel wordt nu uitgebreid naar het 4de kwartaal van 2016. Er kan wel enkel uitstel gevraagd worden voor bijdragen die nog niet betaald zijn.

  • Wie al een uitstel van betaling heeft verkregen voor de bijdragen van het 1ste, 2de en 3de kwartaal kan mits een schriftelijke aanvraag aan Zenito laten weten dat hij ook uitstel voor het 4de kwartaal 2016 wil bekomen. De aanvraag moet ingediend worden vóór 15 november 2016! Er moet geen bijkomend bewijs meer bezorgd worden.

  • Ook wie nog geen aanvraag heeft ingediend, kan dit nog vóór 15 november 2016 doen. In de aanvraag moet je vermelden voor welke kwartalen je het betalingsuitstel wil genieten (1ste, 2de, 3de en/of 4de kwartaal van 2016). De aanvraag moet schriftelijk gebeuren en de naam, voornaam en woonplaats van de aanvrager + de naam, zetel en het ondernemingsnummer van het bedrijf bevatten. De aanvraag moet verstuurd worden naar het sociaal verzekeringsfonds. Ondernemers die niet actief zijn in een handels- of horecazaak met exploitatiezetel in één van de 19 gemeenten van Brussel-Hoofdstad of in Zaventem, moeten aan de hand van bewijsstukken aantonen dat de activiteit nadeel heeft ondervonden van de aanslagen (omzetverlies, annulatie of vermindering van boekingen in een hotel, verminderd aantal toeristen in de kunststeden,…).

Wanneer moeten de voorlopige bijdragen waarvoor uitstel werd verkregen dan betaald worden?

1ste kwartaal 2016 = te betalen voor 31/03/2017
2de kwartaal 2016 = te betalen voor 30/06/2017
3de kwartaal 2016 = te betalen voor 30/09/2017
4de kwartaal 2016 = te betalen voor 15/12/2017

Wie de verlengde betalingstermijn naleeft, zal geen nadeel ondervinden van het betalingsuitstel: alle sociale rechten blijven gevrijwaard. Betaal je deze bijdragen toch te laat, dan verlies je het voordeel van het betalingsuitstel en worden er verhogingen aangerekend. Uitkeringen die ten onrechte werden betaald, zullen worden teruggevorderd.

Heb je moeilijkheden om je voorlopige bijdragen te betalen, dan bestaat er ook de mogelijkheid om een vermindering van de voorlopige bijdragen te vragen of vrijstelling aan te vragen bij de Commissie.

Voor meer informatie kan je terecht bij je klantverantwoordelijke.

Share