Werkbaar werk bij zelfstandigen stagneert | Zenito

Werkbaar werk bij zelfstandigen stagneert

Nog geen eigen e-dossier bij Zenito? Registreer je online.
Sluiten
14 december 2016
Geschreven door Bart Pittoors

Werkbaar werk bij zelfstandigen stagneert

Uit een studie van de SERV, het overlegorgaan van de sociale partners, blijkt dat de helft van de Vlaamse ondernemers zijn werk niet meer ziet zitten. De SERV peilt elke drie jaar bij zelfstandigen of hun werk tot stress leidt, of ze voldoende evenwicht vinden met hun privéleven, of ze gemotiveerd blijven en of ze genoeg leerkansen krijgen.

De ‘werkbaarheidsgraad’ gaat niet de goede kant op. Tussen 2010 en 2013 werd er nog een stijging opgetekend van 47,8 tot 51,4 procent. Dit jaar daalt het cijfer tot 50,7 procent. Dat betekent dat liefst 49,3 procent van de zelfstandigen zoveel klachten heeft dat hun baan onwerkbaar is.

Verschillende sectoren scoren slecht (horeca (62,3 procent), landbouw (54,7 procent) en de bouw (52,1 procent)).

Stress op het werk blijft het grootste probleem. De Vlaamse regering en de sociale partners engageerden zich nochtans om de werkbaarheidsgraad op te trekken tot 55 procent in 2020.

Het volledig onderzoeksrapport kan u hier terugvinden.

Bron : De Tijd en SERV

Share