Zelfstandig worden in Vlaanderen ? Wij hebben goed nieuws voor jou ! | Zenito

Zelfstandig worden in Vlaanderen ? Wij hebben goed nieuws voor jou !

Nog geen eigen e-dossier bij Zenito? Registreer je online.
Sluiten
31 januari 2018
Geschreven door Veronique Delhaye

Onder druk van Europa is de vestigingswetgeving al een tijdje in beweging.  Zo zijn sinds 1 januari 2018 een aantal gereglementeerde beroepen in Vlaanderen afgeschaft. Ondertussen is het Vlaamse Gewest – onder druk van Europa – ook volop bezig met de voorbereiding voor de afschaffing van bedrijfsbeheer. Oorspronkelijk was hiervoor als datum 1 september 2019 vooropgesteld, maar dit zou vermoedelijk al een jaartje vroeger zijn. Dit betekent dat je dan (onder voorbehoud) vanaf 1 september 2018 geen bedrijfsbeheer meer zal moeten voorleggen.

Op dit ogenblik is het voorontwerp van het decreet voor advies ingediend bij de Raad van State.

Wat betekent dit concreet voor jou als startende of gevestigde ondernemer ?

Als je op dit moment wil starten met een handelsonderneming, dan moet je nog steeds een getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer voorleggen. Of heb je een familielid die voor jou de kennis bewijst ? Dan moet die aangestelde nog steeds in je onderneming de kennis aantonen tot de afschaffing een feit is.  Vanaf 1 september 2018 hoef je dan de kennis niet meer zelf of via een aangestelde aan te tonen.  Als alternatief voor bedrijfsbeheer werkt de overheid een actieplan uit waarbij men via opleidingen jouw competenties als startende en gevestigde ondernemers stimuleert en ondersteunt.

En hoe zit het dan met de vroegere gereglementeerde activiteiten ?

Voor de beroepsbekwaamheden kan je terecht voor specifieke opleidingen waar zelfs de overheid voor een deel financieel in tussenkomt via bijvoorbeeld de KMO-Portefeuille. 

Ook organiseren de verschillende sectoren aangepaste modulaire opleidingen zodat je enkel nog die opleiding hoeft te volgen voor de activiteit die je ook effectief wil uitoefenen bijvoorbeeld als je enkel taarten wil bakken en verkopen.

Geldt dit ook voor het Brussels Hoofdstedelijk en het Waalse Gewest ?

Op dit ogenblijk blijft de vestigingswetgeving in Brussel en Wallonië nog steeds gehandhaafd. Wie als kapper wil starten in Wallonië of Brussel, zal dus bedrijfsbeheer en de beroepsbekwaamheid als kapper moeten aantonen.

Meer weten ?

Zenito volgt de evolutie van nabij op. Je kan steeds terecht voor meer informatie over de stand van zaken bij een ondernemingsconsulent van Zenito.

Heb je twee minuutjes tijd? Met onze StartersGPS maak je alvast een op maat gesneden stappenplan voor een zorgeloze start.

Share