Bedrijfsbeheer en beroepsbekwaamheid | Zenito

Bedrijfsbeheer en beroepsbekwaamheid

Nog geen eigen e-dossier bij Zenito? Registreer je online.
Sluiten

Basiskennis bedrijfsbeheer: wat je moet weten

Wil je een eigen zaak starten, zoals een winkel, brasserie of schoonheidssalon? Dan moet je bewijzen dat je voldoende kennis hebt om jouw onderneming goed te beheren. Dit noemen we bedrijfsbeheer. Voor het Vlaamse Gewest wordt het verplicht voorleggen van een getuigschrift basiskennis bedrijfsheer op 1 september 2018 afgeschaft. Voor het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest moet je dit nog steeds aantonen.
Wat is de basiskennis bedrijfsbeheer nu precies en waar kan je terecht om het getuigschrift te behalen?

Op deze pagina vind je antwoord op de volgende vragen:

Wat is bedrijfsbeheer?

Bedrijfsbeheer wil zeggen dat je een onderneming kan leiden en de basisprincipes van het ondernemerschap onder de knie hebt. Bijvoorbeeld:

 • Je kan een ondernemingsplan opstellen.
 • Je kan de haalbaarheid van jouw bedrijf controleren en bijsturen.
 • Je kent de boekhoudkundige en financiële aspecten van je onderneming.

Zodra je een ondernemingsnummer aanvraagt voor de opstart van jouw zaak, vraagt het ondernemingsloket je om een bewijs van bedrijfsbeheer.

Voor een aantal niet-commerciële beroepen, zoals de meeste vrije beroepen, kunstenaars en landbouwers, geldt dit niet. Zij vallen vaak onder een andere regeling. De controle wordt dan verricht door een andere instantie zoals een orde of beroepsvereniging.

Hoe bewijs je basiskennis bedrijfsbeheer?

Basiskennis bedrijfsbeheer toon je aan bij een erkend ondernemingsloket zoals Zenito. Het gaat erom dat jij laat zien dat je een bedrijf kan opstarten en beheren. Je kan dit op twee manieren aantonen:

 • via een akte zoals een relevant diploma of getuigschrift
 • door relevante praktijkervaring

Allereerst vraagt het ondernemingsloket of je bedrijfsbeheer kan aantonen via een akte. Dit kan een getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer of een diploma zijn. Elk diploma afgeleverd door een in België erkende hogeschool of universiteit, volstaat alvast om jouw kennis te bewijzen. Kijk in de diplodatabank van de overheid of jouw diploma in aanmerking komt. 

Heb je geen geschikt diploma maar wel praktijkervaring? Breng dan stukken mee die dit bewijzen. Je moet kunnen aantonen dat je in de afgelopen vijftien jaar minstens drie jaar ervaring hebt opgedaan als zelfstandige ondernemingshoofd of zaakvoerder in hoofdberoep.

Ben je zelfstandige in bijberoep, zelfstandig helper of meewerkende echtgenoot, dan moet je minstens vijf jaar ervaring kunnen aantonen in de afgelopen vijftien jaar. Dit geldt ook voor de bediende in leidinggevende functie. Neem hiervoor contact op met Zenito Ondernemingsloket.

Het ondernemingsloket beslist objectief en autonoom of jouw bewijs van bedrijfsbeheer aanvaard wordt. Je kan tegen de beslissing in beroep gaan bij de Vestigingsraad.

Wie kan bedrijfsbeheer aantonen?

Als je een eenmanszaak start, dan ben jij logischerwijs degene die het bedrijfsbeheer aantoont. Volstaan je diploma en ervaring niet? Dan kan je wellicht starten via een aangestelde met het juiste diploma, zoals een naast familielid of je partner. Eventueel kan je zelfs iemand in dienst nemen.

Houd wel rekening met bijkomende voorwaarden en gevolgen, wanneer iemand anders voor jou bedrijfsbeheer aantoont. Neem hiervoor contact op met Zenito Ondernemingsloket.

Richt je een vennootschap op? Dan moet degene die belast is met het dagelijkse bestuur, de kennis van bedrijfsbeheer bewijzen. In een bvba is dit de zaakvoerder, in een naamloze vennootschap de gedelegeerd bestuurder.

Bewijs beroepsbekwaamheid

In een aantal gereglementeerde beroepen moet je ook beroepsbekwaamheid bewijzen. Voor het Vlaamse Gewest zijn enkel nog de activiteiten in de bouwsector nog gereglementeerd.  Voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en het Waalse Gewest zijn alle onderstaande beroepen nog gereglementeerd.
Dat doe je door een diploma voor te leggen of aan te tonen dat je relevante praktijkervaring hebt. Dit is het geval in de volgende sectoren:

 • vrijwel alle bouwberoepen
 • herstelling van wagens en andere motorvoertuigen (ook carrosserie)
 • verkoop van tweedehandswagens
 • verkoop en herstelling van fietsen
 • restauranthouder en traiteur
 • bakker
 • kapper
 • schoonheidsverzorging, manicure/pedicure/massage
 • tandtechnicus
 • opticien
 • begrafenisondernemer
 • slager-groothandelaar
 • droogkuiser-verver
 • installateur-frigorist

Het ondernemingsloket beslist of je beroepsbekwaamheid voldoende is aangetoond. Je kan tegen de beslissing in beroep gaan bij de Vestigingsraad.Sluiten

Ik heb geen getuigschrift bedrijfsbeheer, wat nu?

Een opleiding basiskennis bedrijfsbeheer geeft jou een goede basiskennis om te starten als ondernemer. Wij raden de opleiding bedrijfsbeheer van SYNTRA Brussel aan. Deze stoomt je helemaal klaar als ondernemer:

 • je verkrijgt een theoretische basis voor het opstarten en leiden van je eigen bedrijf;
 • je leert een businessplan en een haalbaarheidsstudie op te stellen;
 • je krijgt een introductie in boekhouden.

Meer informatie vind je op de website van SYNTRA Brussel.

Je kan ook een getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer behalen via de Centrale Examencomissie Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Heb je vragen over bedrijfsbeheer? Wil je weten of jouw diploma in aanmerking komt? Neem gerust contact met ons op, we bekijken het graag voor je.

Vrijstelling voor basiskennis bedrijfsbeheer

In sommige gevallen hoef je geen bedrijfsbeheer en/of beroepsbekwaamheid aan te tonen. Vrijstelling geldt in de volgende gevallen:

Je onderneming wordt als een niet-KMO beschouwd

Als 25 procent van de aandelen van jouw bedrijf in handen is van een niet-KMO, dan hoef je geen ondernemersvaardigheden te bewezen. Wanneer is dit het geval? Voor de afgelopen twee boekjaren moet aan één van de volgende voorwaarden voldaan zijn:

 • Het balanstotaal bedraagt meer dan 5 miljoen euro.
 • de jaarrekening had een omzetcijfer van meer dan 7 miljoen euro.
 • de onderneming heeft gemiddeld 50 werknemers in dienst.

Uiteraard geniet jouw bedrijf alleen van de vrijstelling zolang aan de voorwaarden voldaan is.

Overlijden van de ondernemer

Neem je als partner de zaak van een overleden ondernemer over, dan hoef je geen basiskennis bedrijfsbeheer meer te bewijzen. Bij een vennootschap moet de overlevende partner als zaakvoerder benoemd worden. (Klein)kinderen krijgen enkel vrijstelling als het om een eenmanszaak gaat. De vrijstelling geldt zolang de activiteiten of vestigingseenheden niet wijzigen.

Overname van een handelszaak

Als je het integrale handelsfonds van een onderneming binnen dertig dagen overneemt, dan kan je een jaar vrijstelling van ondernemersvaardigheden verkrijgen. Voorwaarde is dat de activiteiten en/of vestigingseenheden niet wijzigen.

Specifieke gevallen

Enkele specifieke gevallen hoeven ook geen ondernemersvaardigheden te bewijzen. Dit zijn de belangrijkste:

 • Eigen reglementering    

Mogelijk val je onder een specifieke reglementering, waarbij je al een vergunning hebt voor de activiteiten die je uitoefent. Bijvoorbeeld: je hebt een vervoersvergunning en jouw bedrijf verricht goederenvervoer over de weg. Dan hoef je niet nogmaals bedrijfsbeheer aan te tonen. Stop je met je transportactiviteiten, dan vervalt de vrijstelling en zal je meteen bedrijfsbeheer moeten aantonen.

 • Thuisverkoop

Doe je aan thuisverkoop, waarbij je dus bij de consument thuis producten demonstreert en verkoopt, dan kan je eventueel vrijgesteld worden om bedrijfsbeheer aan te tonen. Voorwaarde is dat je enkel voor die activiteit ingeschreven staat in de Kruispuntbank. Ook moet je aan de vereisten van thuisverkoop voldoen en hiervoor het attest thuisverkoop ondertekenen.

 • Stel je vraag aan Zenito

Heb je nog vragen over de vrijstelling van ondernemersvaardigheden, de specifieke reglementering  of wil je weten of jouw onderneming hiervoor in aanmerking komt, kom dan langs bij Zenito Ondernemingsloket. Wij onderzoeken dit voor jou.

Bedrijfsbeheer en beroepsbekwaamheid
Bedrijfsbeheer en beroepsbekwaamheid
Bedrijfsbeheer en beroepsbekwaamheid