Sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen - Sluit je makkelijk aan

Zenito Sociaal Verzekeringsfonds

Nog geen eigen e-dossier bij Zenito? Registreer je online.
Sluiten
Zenito Sociaal Verzekeringsfonds
Zenito Sociaal Verzekeringsfonds
Zenito Sociaal Verzekeringsfonds

Elke zelfstandige moet zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Dit in tegenstelling tot werknemers bij wie de werkgever de sociale zekerheid regelt.  Elke drie maanden betaal je sociale bijdrage.

Hoofdberoep of bijberoep

Zelfstandige in hoofdberoep of bijberoep, de aansluiting is verplicht. Uw aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds is uw sociale zekerheid waardoor u kan genieten van de verschillende sociale uitkeringen en gezondheidszorg die ter beschikking zijn.

Zelfstandigen in bijberoep hebben reeds hun sociale zekerheid via de werkgever. Toch is een aansluiting verplicht net als een beperkte bijdrage.

 

Wat is een sociaal verzekeringsfonds?

Een sociaal verzekeringsfonds is een VZW of vereniging zonder winstoogmerk. Het is een tussenpartij die in naam van de overheid de sociale zekerheid regelt van zelfstandigen en ondernemingen. Je betaalt elke drie maanden je sociale bijdrage aan het sociaal verzekeringsfonds die op zijn beurt zorgt dat het opnieuw bij de overheid terecht komt.

Wat krijg je ervoor in de plaats? Een sociaal verzekeringsfonds centraliseert alle informatie rond kinderbijslag, invaliditeitsuitkering, ziekteverzekering, gewaarborgd inkomen en andere sociale uitkeringen. Je kan er steeds terecht voor vragen of advies.

Zenito Sociaal Verzekeringsfonds

Zenito sluit je correct aan, berekent je sociale bijdragen en helpt je om je sociale zekerheid te optimaliseren. Denk aan het inbrengen van VAPZ en IPT.
Maak vrijblijvend een afspraak in een van onze kantoren.

ZENITO, SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS  VZW - WILLEBROEKKAAI 37 1000 BRUSSEL - Ondernemingsnummer 0409.088.689 RPR Brussel

 • Wanneer moet ik mij aansluiten?

  Je moet je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor de start van je zelfstandige activiteit. Een vennootschap heeft na de oprichting daarentegen 90 dagen de tijd om zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Aansluiten is makkelijk: breng een bezoek aan een Zenito Ondernemingsloket om je ondernemingsnummer te verkrijgen, sluit je verder aan online of bezorg ons per post of per e-mail je ingevulde aansluitingsverklaring.
  Lees verder
 • Ben ik zelfstandige in hoofd- of in bijberoep?

  Je sluit je aan als zelfstandige in hoofdberoep wanneer je naast je zelfstandige activiteit geen enkele andere beroepsactiviteit hebt. Werk je als ambtenaar of werknemer dan kan je voor je zelfstandige activiteit aansluiten als zelfstandige in bijberoep. Een bijberoep is ook mogelijk wanneer je sociale uitkeringen ontvangt die je sociale rechten vrijwaren.
  Lees verder
 • Hoeveel bijdragen betaal ik?

  Je sociale bijdrage bedraagt 20,5% van je netto belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige. Al naargelang je aansluiting in hoofd- of bijberoep, als gepensioneerde, als meewerkende echtgeno(o)t(e)…, spelen er andere plafonds en minimumbijdragen mee. Voor een startende zelfstandige gelden lagere percentages. Zenito staat in voor de inning van de sociale kwartaalbijdragen via een vervaldagbericht.
  Lees verder
 • Wat krijg ik?

  Een zelfstandige in hoofdberoep en een meewerkende partner, aangesloten in maxi - statuut, heeft door betaling van de sociale bijdragen recht op de opbouw van een wettelijk rustpensioen, verzekering ziektezorgen en arbeidsongeschiktheid, dienstencheques voor hulp in het huishouden na bevalling van de vrouwelijke zelfstandige, recht op gezinsbijslag en overbruggingsrecht. Voor andere zelfstandigen (bijberoep of gepensioneerden) leveren de betaalde sociale bijdragen in beginsel niets op. Het zijn dan eerder solidariteitsbijdragen.
  Lees verder
 • De vennootschapsbijdrage

  Ook je vennootschap dient zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en is een jaarlijkse vennootschapsbijdrage verschuldigd. Startende vennootschappen en vennootschappen in moeilijkheden kunnen weliswaar vrijgesteld worden van betaling van de vennootschapsbijdrage.
  Lees verder
 • Wat als mijn situatie verandert?

  Je wordt ziek, je wenst je zelfstandige activiteit stop te zetten, je wilt je zelfstandige activiteit onderbrengen in een vennootschap, je stopt of start met een loontrekkende activiteit, je wilt met pensioen gaan, … Waar moet je rekening mee houden?
  Lees verder
 • Ondernemen over de grenzen heen

  Meer en meer wordt een buitenlandse activiteit als werknemer, ambtenaar of zelfstandige gecombineerd met een beroepsactiviteit in België. Deze situaties worden geregeld binnen de Europese regelgeving of door bilaterale verdragen die tussen landen werden afgesloten.
  Lees verder