Sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen - aansluiten | Zenito

Zenito Sociaal Verzekeringsfonds

Nog geen eigen e-dossier bij Zenito? Registreer je online.
Sluiten
Zenito Sociaal Verzekeringsfonds
Zenito Sociaal Verzekeringsfonds
Zenito Sociaal Verzekeringsfonds

Sociaal verzekeringsfonds: het principe

Een sociaal verzekeringsfonds: je hebt er wellicht al van gehoord, maar weet je wat het inhoudt?

Zelfstandig? Wist je dat je zélf moet instaan voor je sociale zekerheid? Dankzij je sociale zekerheid vang je allerlei sociale risico's op: zo worden je dokterskosten terugbetaald, ontvang je uitkeringen als je door ziekte niet kan werken, bouw je je eigen pensioen op...

In tegenstelling tot de werkgever die de sociale zekerheid voor zijn werknemers regelt, moet je dit als zelfstandige zelf in orde brengen. Dit doe je door je aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en elke 3 maanden een sociale bijdrage te betalen.

De keuze van een goed sociaal verzekeringsfonds is dan ook belangrijk!

Kies voor betere sociale zekerheid, kies voor Zenito Sociaal Verzekeringsfonds. We sluiten je tijdig en correct aan en berekenen je sociale bijdragen. Voor de optimalisatie van je sociaal statuut doe je beroep op Zenito Aanvullend Pensioen. Startersformaliteiten regel je vlot dankzij het Zenito Ondernemingsloket.

Van bij je aanvang tot na je pensioen kan je bij ons terecht voor advies over je sociale zekerheid als zelfstandige. Wil je betere sociale zekerheid als ondernemer, kies dan voor Zenito!

ZENITO, SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS  VZW - WILLEBROEKKAAI 37 1000 BRUSSEL - Ondernemingsnummer 0409.088.689 RPR Brussel

 • Wanneer moet ik mij aansluiten?

  Je moet je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor de start van je zelfstandige activiteit. Een vennootschap heeft na de oprichting daarentegen 90 dagen de tijd om zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Aansluiten is makkelijk: breng een bezoek aan een Zenito Ondernemingsloket om je ondernemingsnummer te verkrijgen, sluit je verder aan online of bezorg ons per post of per e-mail je ingevulde aansluitingsverklaring.
  Lees verder
 • Ben ik zelfstandige in hoofd- of in bijberoep?

  Je sluit je aan als zelfstandige in hoofdberoep wanneer je naast je zelfstandige activiteit geen enkele andere beroepsactiviteit hebt. Werk je als ambtenaar of werknemer dan kan je voor je zelfstandige activiteit aansluiten als zelfstandige in bijberoep. Een bijberoep is ook mogelijk wanneer je sociale uitkeringen ontvangt die je sociale rechten vrijwaren.
  Lees verder
 • Hoeveel bijdragen betaal ik?

  Je sociale bijdrage bedraagt 21% van je netto belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige. Al naargelang je aansluiting in hoofd- of bijberoep, als gepensioneerde, als meewerkende echtgeno(o)t(e)…, spelen er andere plafonds en minimumbijdragen mee. Voor een startende zelfstandige gelden lagere percentages. Zenito staat in voor de inning van de sociale kwartaalbijdragen via een vervaldagbericht.
  Lees verder
 • Wat krijg ik?

  Een zelfstandige in hoofdberoep en een meewerkende partner, aangesloten in maxi - statuut, heeft door betaling van de sociale bijdragen recht op de opbouw van een wettelijk rustpensioen, verzekering ziektezorgen en arbeidsongeschiktheid, dienstencheques voor hulp in het huishouden na bevalling van de vrouwelijke zelfstandige, recht op gezinsbijslag en failissementsverzekering. Voor andere zelfstandigen (bijberoep of gepensioneerden) leveren de betaalde sociale bijdragen in beginsel niets op. Het zijn dan eerder solidariteitsbijdragen.
  Lees verder
 • De vennootschapsbijdrage

  Ook je vennootschap dient zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en is een jaarlijkse vennootschapsbijdrage verschuldigd. Startende vennootschappen en vennootschappen in moeilijkheden kunnen weliswaar vrijgesteld worden van betaling van de vennootschapsbijdrage.
  Lees verder
 • Wat als mijn situatie verandert?

  Je wordt ziek, je wenst je zelfstandige activiteit stop te zetten, je wilt je zelfstandige activiteit onderbrengen in een vennootschap, je stopt of start met een loontrekkende activiteit, je wilt met pensioen gaan, … Waar moet je rekening mee houden?
  Lees verder
 • Ondernemen over de grenzen heen

  Meer en meer wordt een buitenlandse activiteit als werknemer, ambtenaar of zelfstandige gecombineerd met een beroepsactiviteit in België. Deze situaties worden geregeld binnen de Europese regelgeving of door bilaterale verdragen die tussen landen werden afgesloten.
  Lees verder