Wat is een zelfstandige activiteit? | Zenito

Wat is een zelfstandige activiteit?

Nog geen eigen e-dossier bij Zenito? Registreer je online.
Sluiten

Wettelijke definitie

Een zelfstandige is een natuurlijke persoon die in België een beroepsbezigheid uitoefent waarvoor hij niet door een arbeidsovereenkomst noch door een statuut (ambtenaar) verbonden is. De wet bepaalt om praktische redenen dat een zelfstandige een persoon is die 1)in België een beroepsactiviteit uitoefent die inkomsten kan opleveren en waarbij 2)deze inkomsten uit die activiteit volgens het Wetboek op de Inkomstenbelasting als zelfstandige inkomsten (baten, winsten of bezoldigingen) beschouwd worden.

Maar men kan aan de hand van het eerste deel van de definitie eventueel bewijzen dat men geen zelfstandige is. Een gepensioneerde verzekeringsmakelaar bijvoorbeeld, ontvangt nog enkele jaren commissies voor contracten waarvoor hij in het verleden bemiddelde, maar is niet langer actief op zoek naar nieuwe klanten en heeft elke samenwerking met de verzekeraars stopgezet. Bijgevolg is hij geen zelfstandige meer.

Vanaf wanneer moet ik aansluiten?

De aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds moet ten laatste op de dag van de start van je zelfstandige activiteit uitgevoerd zijn.

Je vennootschap is eveneens verplicht aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Dit moet gebeuren binnen een periode van 90 dagen na de oprichting. De vennootschap is een jaarlijkse vennootschapsbijdrage verschuldigd.

Wie is zelfstandig?

 • Elke persoon die een eenmanszaak uitbaat of de uitoefenaar van een vrij beroep.
 • Een helper in een eenmanszaak en in bepaalde gevallen de meewerkende echtgenoot.
 • Een vennootschapsmandataris, sommige werkende vennoten en vrije medewerkers in een vennootschap.

Wie in het buitenland wil gaan werken of vanuit het buitenland in België komt werken, moet rekening houden met de Europese regels. Deze regels bepalen in welk land je sociale bijdragen betaalt. Meer informatie lees je in het onderdeel ondernemen over de grenzen heen.

Zelfstandige of werknemer? Wet op de Arbeidsrelaties en schijnzelfstandigheid

Je gaat samenwerken met iemand voor het uitvoeren van een bepaald project maar bent niet zeker van jullie arbeidsrelatie: opdrachtgever/zelfstandige aannemer of werkgever/werknemer?

De sociale inspectie kan na controle beslissen om je sociaal statuut te herkwalificeren: je was ten onrechte aangesloten als zelfstandige (schijnzelfstandige) of men beschouwde je ten onrechte als werknemer (schijnwerknemer).

Wat bepaalt welk sociaal statuut van toepassing is? Bestaat er een overheidsinstantie die je kan helpen bepalen of je zelfstandige dan wel werknemer bent? Wat zijn de gevolgen van een herkwalificatie? Meer informatie kan je hier vinden.

  Nu zelfstandig worden

  Wilt u zo snel mogelijk zelfstandig worden ? Zenito begeleidt u doorheen alle nodige stappen!

  Ik wil nu zelfstandig worden

  Wat is een zelfstandige activiteit?
  Wat is een zelfstandige activiteit?